Kızıl Deniz – Red Sea

Asya ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran dar ve uzun bir denizdir. Boyu yaklaşık 2.000 km uzunlukta olan Kızıldeniz’in en geniş yeri 300 kilometreyi biraz aşar. Batı kıyısında Mısır, Sudan ve Etiyopya, doğusunda ise Suudi Arabistan ve Yemen toprakları yer alır. Kıyıları boyunca uzanan dar düzlüklerin gerisinde, kayalık dağlar ya da kıraç yaylalar bulunur. Kuzeyde çatallaşan Kızıldeniz Y biçiminde iki uzun ve dar kola ayrılır. Batıdaki kolu olan Süveyş Körfezi, Süveyş Kanalı ile Akdeniz’e açılır. Doğu kolunu ise Akabe Körfezi oluşturur. Kızıldeniz güneyde Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi ile Hint Okyanusu’na bağlanır.

Kızıldeniz’e ulaşan tatlı su çok az olduğu için deniz suyunun tuzluluk derecesi çok yüksektir. Güney kıyılarına doğru suyun yüzeydeki sıcaklığı 29°C’yi bulur. Kıyılara yakın sığlıklardan başka, çok sayıda mercan resifleri vardır. Deniz yüzeyinin hemen altında ve denizin tam ortasında bulunan mercan resifleriyle düzensiz akıntılar ulaşımı zorlaştırır. Kıyılarda nüfusun azlığı ve toprakların verimsiz oluşu yüzünden kıyı ticareti gelişememiştir. En önemli limanları Mısır’da Süveyş, Sudan’da Port Sudan, Etiyopya’da Massava, Yemen’de Hudeyde, Suudi Arabistan’da daha çok Mekke’ye giden hacıların kullandığı Cidde, Ürdün’de Akabe ve İsrail’de Elat’tır. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla yolcu ve kargo gemileri, Avrupa’yı doğuya bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunan Kızıldeniz’den Doğu Afrika, Hindistan, Endonezya, Avustralya ve Uzakdoğu’ya gidip gelmeye başladı.

Kızıldeniz’in adını nereden aldığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Kızıl nitelemesi, mercan resiflerinden ya da çevredeki tepelerin kırmızıya çalan renginden dolayı yakıştırılmış olabilir. Güney Filistin’e İbranice’de “kırmızı” anlamına gelen Edom denildiği için denizin de bu adı almış olabileceği akla gelen olasılıklardandır. Kutsal Kitap’ta anlatılan Musa önderliğindeki Yahudiler’in Kızıldeniz’i aşma efsanesinin Süveyş Körfezi’nin ucunda yer aldığı sanılmaktadır.

Kızıl deniz muhteşem dalış keyfi kesinlikle izlenmeli 

Etiket(ler): , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.